EL
MILLOR
PER A
TOTS
Infórma't açí

QUÈ ÉS NEWPAY?

NEWPAY és l’únic sistema de pagament de tributs i sancions per mitjà de targeta que genera la informació a través de suport bancari, integrable en qualsevol software de gestió. Permet als ciutadans i les ciutadanes pagar de forma còmoda i ràpida, així com a l’Administració fiscalitzar i controlar els cobraments.

Tots els pagaments realitzats a través del sistema NEWPAY, independentment de la forma d’accés de l’usuari o de la usuària (Plataforma web amb o sense certificat digital, oficines d’atenció al públic, punts verds o aplicacions mòbils) , es gestionen des d’un únic aplicatiu.

NEWPAY registra totes les operacions realitzades pel sistema, tant les correctes com les errònies.

COM FUNCIONA?