PAGAMENT MITJANÇANT DISPOSITIUS MÒBILS

APP Android/iOS

La App de NEWPAY està disponible per a dispositius mòbils amb sistemes Android i iOS en els markets de cada una de les plataformes (Google Play i Apple Store) de manera gratuïta.

Personalitzem l’estètica de l’App per a cada Administració.

L’App permet als ciutadans i les ciutadanes el pagament dels tributs i sancions còmodament des de els seus smartphones o tauletes tàctils.

Les Aplicacions mòbils al ser usades per primera vegada sol•liciten un mètode de contacte (email o mòbil) per a poder comunicar-li el resultat de les operacions en el cas que aquestes hagen estat satisfactòries.

L’assistent guia els usuaris i les usuàries per mitjà d’una sèrie de formularis sol•licitant informació referent al document d’ingrés que té en el seu poder.

L’assistent realitza les comprobacions necessàries per a gestionar només els documents d’ingrés vàlids, mostrant informació en el cas que què no siga vàlid.

Utilitza la càmera del dispositiu mòbil com a lector de codis de barres, permetent introduir les dades del document d’ingrés més fàcilment.

La passarel•la bancària demana a l’usuari o a la usuària les dades de la targeta de crèdit / dèbit / prepagament / virtual per a fer efectiu el pagament i s’encarrega de realitzar totes les validacions necessàries.

El sistema mostra el resultat de l’operació i envia un missatge pel mètode de contacte introduït al començament de l’operatòria, informant que ja es pot descarregar el justificant del pagament realitzat.

MÉS FORMES DE PAGAMENT