PAGAMENT MITJANÇANT PLATAFORMA WEB

Accés AMB CERTIFICAT digital

Des de la Seu Electrònica de l’Administració es podrà enllaçar amb el sistema a través de la remissió de la informació del document d’ingrés formatat segons la norma C60 (AEB).

Amb el software de gestió de MCG
Si l’Administració disposa del software de gestió de MCG l’usuari o la usuària poden accedir online a tota la seua informació per mitjà d’un llistat dels deutes pendents de pagament, i pot consultar-les, pagar-les, o imprimir documents d’ingrés per a realitzar el pagament per altres mitjans.

Igual que l’accés SENSE certificat digital, la Plataforma comprova la validesa del document d’ingrés i a més impedix que es pague el mateix document més d’una vegada per qualsevol mitjà de pagament.

Una vegada acabada l’operació en la passarel•la bancària s’informa del seu resultat, tant si ha estat correcte o erroni i es permet imprimir / descarregar-lo.

MÉS FORMES DE PAGAMENT