PAGAMENT EN OFICINES D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

Oficines de Atenció

El sistema està integrat en les oficines d’atenció al públic.

L’accés des de les oficines requerix de la instal•lació d’una pantalla tàctil en cada un dels equips informàtics des dels que es vullga realitzar el pagament amb targeta.

El sistema permet acceptar el pagament de qualsevol document d’ingrés generat segons la norma C60 (AEB) en qualsevol de les seues modalitats.

Una vegada rebuda la informació dels documents d’ingrés, esta s’envia a la passarel•la bancària la qual demana a l’usuari o a la usuària les dades de la targeta de crèdit / dèbit / prepagament / virtuals per a fer efectiu el pagament i s’encarrega de realitzar totes les validacions necessàries.

MÉS FORMES DE PAGAMENT